Posted in Uudised | kommenteerimine on välja lülitatud

Posted in Uudised | kommenteerimine on välja lülitatud

Posted in Uudised | kommenteerimine on välja lülitatud

Posted in Uudised | kommenteerimine on välja lülitatud

Külmad ilmad ja õppetöö


NB! Kui külma ilma tõttu koolimajja tulla ei saa või tulema ei pea, siis õppetöö tuleb teha sellegipoolest!

Millal võib jätta ära õppetunnid?

Juhul, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on -20 ºC 1.-6. klassis ning -25 ºC 7.-9. klassis. Kui ära jäetud tundidest hoolimata on kooli kohale tulnud õpilasi, siis tuleb neile korraldada kuni kojusaatmiseni erinevaid tegevusi.

Millal võib õues viia läbi kehalise kasvatuse tunde?

1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -10 ºC;

7.-12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -15 ºC;

Mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Kuidas leida tegelikult toimuvat välisõhu temperatuuri?

Seda hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuulekülma indeksi tabeli alusel.

Millal võib jätta ära õppetunnid siseruumides?

Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhu temperatuur on vähem kui 19 ºC, võimlas juhul kui õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

Tuulekülma indeks: https://www.terviseamet.ee/…/haridus…/tuule-kulma-indeks

Riigi Ilmateenistus: https://www.ilmateenistus.ee/

Vastav määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/13351102?leiaKehtiv

Posted in Uudised | Külmad ilmad ja õppetöö kommenteerimine on välja lülitatud

JÄVI 2021

XX JÄVI 2021 matemaatikavõistlusel, mis toimus 22. – 26. novembrini, osalesid 5. – 9. klasside õpilased kolmest Põhja-Viljandimaa ja neljast Lõuna-Järvamaa koolist.

Matemaatikavõistlus koosnes kolmest osast – aritmeetika ehk peastarvutamine, mõõtühikute teisendamine ja olümpiaad. Aritmeetikavõistlusest võtsid osa kõik osalevate koolide 5. – 9. klasside õpilased (sel aastal oli neid 392), mõõtühikute võistlusest osavõtt oli vabatahtlik ja olümpiaadil osalesid õpilased õpetaja soovitusel.

Olustvere Põhikooli parimad olid järgmised:

OLÜMPIAAD

6. klass Jaagup Vaikla 2. koht

ARITMEETIKA

5. klass Chris-Ian Kiipus 9. koht

6. klass Jaagup Vaikla 2. koht

MÕÕTÜHIKUTE TEISENDAMINE

5. klass Chris-Ian Kiipus 3. koht

6. klass Jaagup Vaikla 1. koht

Daniela Maria Roon 3. koht

Karola Indre 5. koht

8. klass Laura Vainola 1. koht

Ka 1.-4.klassil toimus oma matemaatikavõistlus ja kooli parimad olid:

Aritmeetika

1.kl Alari Jürimäe

2.kl Liy- Ann Kiipus

3.kl Lisandra Indre

4.kl Robert Moorast

Teisendamine

1.kl Kertu Keller

2.kl Fredy Veider

3.kl Brandon Riisenberg

4.kl Mikk- Mattias Säinast, Robert Moorast

Olümpiaad

1.kl Tanel Karu

2.kl Liy- Ann Kiipus

3.kl Arthur Haarakalju

Täname õpilasi heade tulemuste eest!

Posted in Uudised | JÄVI 2021 kommenteerimine on välja lülitatud

Posted in Uudised | kommenteerimine on välja lülitatud