Vanemate koosolekud

Olustvere Põhikoolis
võetakse vastu 1. septembril 2015
kooli (1.-9. klass) astuvate õpilaste dokumente

Kooli vastuvõtmiseks esitatakse koos kohapeal täidetava taotlusega:
1) õpilase sünnitunnistus,
2) seadusliku esindaja isikut tõendav dokument,
3) õpilase tervisekaart,
4) õpilase foto 3 x 4 cm (õpilaspiletile).

1. klassi astuvate laste vanemate koosolek toimub Olustvere Põhikoolis neljapäeval, 14. mail kell 18.00.

7.-9. klassi astuvate laste vanemate koosolek toimub Olustvere Põhikoolis neljapäeval, 14. mail kell 20.00.

Info telefonidel: 437 4393, 512 1637
e-post: opk@olustvere.edu.ee

Vaata lisaks Olustvere Põhikooli kodulehte aadressil
http://www.olustverepk.edu.ee

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.