Lastevanemate küsitlus küberkiusamise kohta

Lugupeetud lapsevanem!

Antud küsitluse eesmärgiks on uurida I kooliastme lastevanemate arusaamu küberkiusamisest. Küberkiusamine on käitumine, mis on korduv, tahtlik ning ohvril on raske end kaitsta. Küberkiusamine toimub elektrooniliste suhtlusvahendite kaudu (telefon, arvuti jne). Palun küsimustele vastates mõelda oma 1.-3. klassis õppivale lapsele. Teie vastused on uurimuse seisukohast väga olulised, kuna need võimaldavad tõhustada teemakohaseid koolitusi. Küsitlusele vastates on teil soovi korral võimalik saada kokkuvõte uurimistulemustest suvel 2016.
Küsimustik on anonüümne ja vabatahtlik ning saadud andmeid kasutatakse ainult uurimistöö eesmärgil. Siin pole õigeid ega valesid vastuseid, vastake just nii nagu Teie arvate! Küsimustele vastamine võtab aega umbes 10-15 minutit. Palun vastata hiljemalt 21. veebruariks.

Kontakt: Anneli Varik anneli.varik@gmail.com

Kutsusin teid täitma vormi Ankeet. Selle täitmiseks külastage lehte:
https://docs.google.com/forms/d/1B86YcIjf7DdrQrVIUbU_J8jWTee2kxODw86Yx8naU0o/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.