JÄVI 2019

XVIII JÄVI 2019 matemaatikavõistlusel, mis toimus 25. – 29. novembrini, osalesid 5. – 9. klasside õpilased neljast Põhja-Viljandimaa ja viiest Lõuna-Järvamaa koolist.
Nimi JÄVI koosneb kahest osast: JÄ – Järvamaa ja VI – Viljandimaa. Matemaatikavõistlus koosneb kolmest osast – aritmeetika ehk peastarvutamine, mõõtühikute teisendamine ja olümpiaad. Aritmeetikavõistlusest võtavad osa kõik osalevate koolide 5. – 9. klasside õpilased (sel aastal oli neid 484), mõõtühikute võistlusest osavõtt on vabatahtlik ja olümpiaadil osalevad õpilased õpetaja soovitusel.
JÄVI matemaatikavõistlus lõpeb tänuüritusega, mille korraldab üks võistlusest osavõttev kool. Sinna kutsutakse kõigi osalenute seast igast klassist 10 parimat peastarvutajat, 5 parimat mõõtühikute teisendajat ja 3 parimat olümpiaadi lahendajat. Sel aastal toimus tänuüritus 05. detsembril Laupa Põhikoolis.

ARITMEETIKA

5. klass                 Piia Madison                     1. koht

                               Kevin Vinogradov           4. koht

                               Jane Vanžul                       7. koht

6. klass                 Hans Matis Vaikla            5. koht

                               Laura Vainola                    6. koht

7. klass                 Mihkel Gerdt                    7. koht

                               Elis Omel                             10. koht

9. klass                 Mattias Randaru              8. koht

                               Ingrid Palmiste                 9. koht

MÕÕTÜHIKUTE TEISENDAMINE

9. klass                 Mattias Randaru              1. koht

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.