Tähelepanu!

Terviseamet on koostanud soovitused koolidele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas.

Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet viibida peredel 14 päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit neil, kes käisid puhkamas kõnealuse viiruse suurema levikuga paikades (info Terviseameti kodulehel https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus).

Kui antud ajavahemikus esineb lapsevanemal või lapsel palavikku, köha või hingamisraskusi, siis võtta koheselt ühendust oma perearstiga ning teavitada oma reisist riskipiirkonda.

Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palume teavitada sellest õppeasutust. E-õppe vahendeid kasutades on võimalik korraldada sellel ajal individuaalõpet kodustes tingimustes.

Hetkel haridus- ja teadusministeeriumi poolt ei nõuta haridusasutustes erakorraliste meetmete rakendamist, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, pöörame oluliselt kõrgemat tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.

Palume ka lapsevanematel kodustes tingimustes pöörata tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.

NB! Lisaküsimuste korral on võimalik pöörduda Terviseameti Lõuna regionaalosakonna  kontakttelefonile 5823 8267

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.