KOOLIKORRALDUS!!!

Tähelepanu!

Vastavalt valitsuskabineti otsusele sulgeda esmaspäevast, 16. märtsist haridusasutused, toimub Olustvere Põhikooli õppetöö koduõppena e-kooli vahendusel järgmise kahe nädala jooksul või kuni uue korralduseni. Jälgige infot kooli kodulehelt https://www.olustverepk.edu.ee/ või e-koolist.

Iga koolipäeva hommikuks kell 8.20 on aineõpetajad e-kooli üles pannud selle päeva õppeülesanded. Õppeülesannete täitmine on kohustuslik! Lapse haigestumisest anda teada e-kooli vahendusel. Täiendavate selgituste saamiseks on võimalik õpetajatega suhelda ka meilitsi. Õpetajate meiliaadressid on saadaval kooli kodulehel.

Kooli jäänud õppevahendid või isiklikud esemed on võimalik kätte saada laupäeval, 14. märtsil kell 10.00-13.00. Kool jälgib Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi https://www.hm.ee/et

Rahu ja tervist eelkõige!

Allpool valitsuskabineti otsus:

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel. Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20)

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.