Õppetöö uuest veerandist

1. 11. jaanuaril 2021. a alustame Olustvere Põhikoolis õppetööd ja huvitegevust kontaktõppena.

2. Kõikide tervise huvides soovitame kooli ruumides viibijatel alates 12. eluaastast kanda maski (või visiiri).

3. Palume kinni pidada ka teistest meetmetest viirusesse nakatumise vältimiseks:

· Järgi 2 + 2 reeglit
· Pese ja desinfitseeri käsi
· Ära karju ja räägi valjuhäälselt
· Ära jookse
· Tuuluta klassiruumi
· Ära kasuta teiste isiklikke õppevahendeid

4. Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtestatavatest nõuetest koolidele anname teada jooksvalt.

HOIAME ENDA JA TEISTE TERVIST!

Liivi Lindemann
direktor

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.