INFOKIRI

Infokirjast leiate ülevaate 11. märtsist kuni vähemalt 11. aprillini kehtivatest piirangutest, juhised distantsõppe korraldamiseks üldhariduskoolidele ning koolieelsete lasteasutuste töö tagamiseks, samuti info ministeeriumi ja partnerite koostöös pakutavatest toetusmeetmetest õppijatele ja õpetajatele.

Lähemalt saab juhistega tutvuda siin: Distantsõppe infokiri üldhariduskoolidele .

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.