JÄVI 2021

XX JÄVI 2021 matemaatikavõistlusel, mis toimus 22. – 26. novembrini, osalesid 5. – 9. klasside õpilased kolmest Põhja-Viljandimaa ja neljast Lõuna-Järvamaa koolist.

Matemaatikavõistlus koosnes kolmest osast – aritmeetika ehk peastarvutamine, mõõtühikute teisendamine ja olümpiaad. Aritmeetikavõistlusest võtsid osa kõik osalevate koolide 5. – 9. klasside õpilased (sel aastal oli neid 392), mõõtühikute võistlusest osavõtt oli vabatahtlik ja olümpiaadil osalesid õpilased õpetaja soovitusel.

Olustvere Põhikooli parimad olid järgmised:

OLÜMPIAAD

6. klass Jaagup Vaikla 2. koht

ARITMEETIKA

5. klass Chris-Ian Kiipus 9. koht

6. klass Jaagup Vaikla 2. koht

MÕÕTÜHIKUTE TEISENDAMINE

5. klass Chris-Ian Kiipus 3. koht

6. klass Jaagup Vaikla 1. koht

Daniela Maria Roon 3. koht

Karola Indre 5. koht

8. klass Laura Vainola 1. koht

Ka 1.-4.klassil toimus oma matemaatikavõistlus ja kooli parimad olid:

Aritmeetika

1.kl Alari Jürimäe

2.kl Liy- Ann Kiipus

3.kl Lisandra Indre

4.kl Robert Moorast

Teisendamine

1.kl Kertu Keller

2.kl Fredy Veider

3.kl Brandon Riisenberg

4.kl Mikk- Mattias Säinast, Robert Moorast

Olümpiaad

1.kl Tanel Karu

2.kl Liy- Ann Kiipus

3.kl Arthur Haarakalju

Täname õpilasi heade tulemuste eest!

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.