Külmad ilmad ja õppetöö


NB! Kui külma ilma tõttu koolimajja tulla ei saa või tulema ei pea, siis õppetöö tuleb teha sellegipoolest!

Millal võib jätta ära õppetunnid?

Juhul, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on -20 ºC 1.-6. klassis ning -25 ºC 7.-9. klassis. Kui ära jäetud tundidest hoolimata on kooli kohale tulnud õpilasi, siis tuleb neile korraldada kuni kojusaatmiseni erinevaid tegevusi.

Millal võib õues viia läbi kehalise kasvatuse tunde?

1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -10 ºC;

7.-12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -15 ºC;

Mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Kuidas leida tegelikult toimuvat välisõhu temperatuuri?

Seda hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuulekülma indeksi tabeli alusel.

Millal võib jätta ära õppetunnid siseruumides?

Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhu temperatuur on vähem kui 19 ºC, võimlas juhul kui õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

Tuulekülma indeks: https://www.terviseamet.ee/…/haridus…/tuule-kulma-indeks

Riigi Ilmateenistus: https://www.ilmateenistus.ee/

Vastav määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/13351102?leiaKehtiv

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.