Kiipkaardi kasutamine bussis

Käesoleval õppeaastal, alates 01. oktoobrist 2012 kasutavad maapiirkonnas sõitvad õpilased kooli, koolist koju, huviringidesse ja õppetööga seotud üritustele sõitmiseks kiipkaarte.

Sõiduõiguse annab bussijuhi juures tuvastatud kiipkaart.

Bussi sisenedes tuleb kiipkaart õpilasel iga kord bussijuhi juures tuvastada.

Õpilane annab kiipkaardi bussijuhile, kes vastava toimingu teostab.

Õpilaspilet peab samuti kaasas olema ja see tuleb esitada kas järelevalve töötaja või bussijuhi nõudmisel.

Juhul, kui õpilasel ei ole kiipkaarti kaasas või kontrollimise käigus osutub võimatuks kiipkaardi omaniku isikut tuvastada, peab ta ostma bussijuhi käest sõidupileti.

Juhul, kui õpilasel on kiipkaart kadunud, tuleb tal sellest kohe vedajale teatada. Vedajale tuleb teatada õpilase nimi, kooli nimi ja kohaliku omavalitsuse nimi, kes kaardi väljastas. Vedajal on võimalik kaart sulgeda, et vältida leitud kiipkaardi väärkasutamist. Vedaja nimi on kiipkaardile märgitud, kas siis Atko (AS MTG infotelefon 43 40 089) või Automen (Viljandi piirkonna juhi telefon 56 257 310). Uue kiipkaardi taotlemine 1. Uue kiipkaardi taotlemiseks peab õpilane (või tema esindaja) tegema kirjaliku taotluse elukoha järgsele kohalikule omavalitsusele. 2. Kui kohalik omavalitsus on teinud kindlaks, et taotleja isikul on õigus kiipkaart saada, siis taotleb kohalik omavalitsus kirjalikult Viljandi Maavalitsuselt uue kiipkaardi väljastamist. Taotluses tuleb ära märkida õpilase nimi, kool, omavalitsus ja kas tegemist on uue kaardiga või duplikaadiga. 3. Uus kaart toimetatakse taotluse teinud kohalikku omavalitsusse. Uue kiipkaardi eest esitab vedaja taotlejale (kohalikule omavalitsusele) arve. Kui tegemist on kaardi esmase väljastamisega, on kaardi hinnaks 3 eurot, dublikaadi korral on kaardi hinnaks 5 eurot.

Ajavahemikul kiipkaardi kaotamisest kuni dublikaadi väljastamiseni tuleb õpilasel osta sõidupilet.

Täiendav info kõigi kiipkaartidega seonduvate küsimuste kohta Viljandi Maavalitsuse telefonil 43 30 411 või meiliaadressil maie.mumm@viljandimaa.ee

Lugupidamisega
Maie Mumm
Ühistranspordi järelevalve spetsialist

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.