Põhikooli lõpueksamid 2012/2013 õppeaasta

Eesti keel ja kirjandus (kirjalik) – 31. mail kell 10.00
Matemaatika (kirjalik) – 7. juunil kell 10.00
Bioloogia (kirjalik) – 13. juunil kell 10.00
Ajalugu (kirjalik) – 13. juunil kell 10.00
Ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 13. juunil kell 10.00
Inglise keel (kirjalik ja suuline) – 13. juunil kell 10.00

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.