Eksamid, tasemetööd ja loovtööde kaitsmine 2014

08. mai   8. klassi eesti keele eksam
13. mai   8. klassi valikeksam
15. mai   7. ja 8. klassi loovtööde kaitsmine kell 15.00
21. mai   8. klassi matemaatika eksam

13. mai   6. klassi eesti keele tasemetöö
14. mai   3. klassi eesti keele tasemetöö
15. mai   6. klassi matemaatika tasemetöö
20. mai   3. klassi matemaatika tasemetöö
21. mai   6. klassi ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse tasemetöö

Tasemetööd ja 8. klassi eksamid toimuvad III tunni ajal.

02. juuni   eesti keele ja kirjanduse lõpueksam
06. juuni   matemaatikast lõpueksam
11. juuni   valikaine lõpueksam

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00

 

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.