Õpiabi 2018/2019

Õpiabi tunnid 2018/2019

Esmaspäeval     4. tund    4. klass
Kolmapäeval      4. tund    2. klass
Neljapäeval        6. tund    1. ja 3. klass
Neljapäeval        7. tund    1. – 4. klass

Õpiabitunnid on toeks õpiraskustega õpilastele. Tundides arendatakse õpilase mälu, taju, tähelepanu ja mõtlemist erinevate ülesannete abil.
Õpiabitunnid toimuvad väikestes gruppides (maksimaalselt 6 õpilast) ja õpetajal on võimalik õpilastega tegeleda individuaalselt, neid rohkem abistada ja toetada.

Comments are closed.