Rajaleidja

Viljandis asub Viljandi maakonna Rajaleidja keskus, kus pakutakse karjääri- ja õppenõustamisteenuseid. Keskuse sihtgrupiks on kuni 26-aastased lapsed ja noored, kellele on pakutav teenus tasuta.
Ühtlasi korraldab Rajaleidja keskus maakonna nõustamiskomisjoni tööd.

Keskuse tegemistega on võimalik tutvuda aadressil: http://www.rajaleidja.ee/viljandimaa

Comments are closed.