Vastuvõtt

Avaldus Olustvere Põhikooli astumiseks
Avaldus õpilaspileti saamiseks

Avaldus pikapäevarühma astumiseks

1. klassi vastuvõtmiseks esitatakse koos taotlusega
1) õpilase isikut tõendav dokument, selle puudumisel sünnitunnistus;
2) seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
3) õpilase tervisekaart
4) õpilase pilt õpilaspiletile.

Comments are closed.