Õppenõukogud

Õppenõukogud 2018-2019 õppeaastal

Kuupäev Temaatika
17.12.2018 I poolaasta õppetöö kokkuvõte, sisehindamise kokkuvõte;
HEV-õpilaste arengu toetamine ja meetmete tulemuslikkus
06.06.2019 Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine;
HEV-õpilaste arengu toetamine ja meetmete tulemuslikkus;
Ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;
Sisehindamise tulemuste arutelu;
Kooli õppekava muutmine;
Kooli arengukava muutmine
13.06.2019 Põhikooli lõpueksamite tulemused;
Põhikooli lõpetamine
29.08.2019 2019-2020 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine

 

Comments are closed.