Õppenõukogud 2020/2021

KuupäevTeema
28.10.2020Sisehindamise tulemuste arutelu, kooli arengukava 2021-2025 arutelu
16.12.20201) I poolaasta õppetöö kokkuvõte
2) HEV-õpilaste arengu toetamine ja meetmete tulemuslikkus
10.06.20211) Õppe- ja kasvatustöö tulemused
2) Sisehindamise tulemused,
3) HEV-õpilaste arengu toetamine ja meetmete tulemuslikkus
4) Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale
5) Õppetööle ja klassikursust kordama jätmine
6) Põhikooli lõpetamine,
7) Õpilaste tunnustamine,
8) Ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks,
9) Kooli õppekava muudatusettepanekud
10) Põhikooli lõpueksamite tulemused
11) Põhikooli lõpetamine
27.08.20212021/2022 õa üldtööplaani kinnitamine

Comments are closed.