Õppenõukogud 2020/2021

KuupäevTeema
28.10.2020Sisehindamise tulemuste arutelu, kooli arengukava 2021-2025 arutelu
16.12.20201) I poolaasta õppetöö kokkuvõte
2) HEV-õpilaste arengu toetamine ja meetmete tulemuslikkus
10.06.20211) Õppe- ja kasvatustöö tulemused
2) Sisehindamise tulemused
3) HEV-õpilaste arengu toetamine ja meetmete tulemuslikkus
4) Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine
5) Õpilaste tunnustamine
6) Ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
7) Kooli õppekava muudatusettepanekud
8) Põhikooli lõpueksamite tulemused
9) Põhikooli lõpetamine
27.08.20212021/2022 õa üldtööplaani kinnitamine

Comments are closed.