Õpetajad ja töötajad


LIIVI LINDEMANN
direktor
liivi.lindemann@olustverepk.edu.ee
+372 5121 637
Palume direktoriga kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel


LIIS LAANSOO
juhiabi-haridustehnoloog, eripedagoogi assistent
liis.laansoo@olustverepk.edu.ee
4374 393


AGNES KURG
huvijuht, muusikaõpetus, laulukoor
klassijuhataja (8. klass)
agnes.kurg@olustverepk.edu.ee


ESTA LAOS
klassiõpetaja (1. kl), ajalugu, eesti keel ja kirjandus
HEV-koordinaator
esta.laos@olustverepk.edu.ee


HELI ALLIKSAAR
klassiõpetaja (2. klass), eesti keel ja kirjandus
heli.alliksaar@olustverepk.edu.ee


CARMEN SALUMÄE
klassiõpetaja (3. ja 4. klass), loodusõpetus
carmen.salumae@olustverepk.edu.ee


MARJEL EINULO
inglise keel
klassijuhataja (5. kl)
marjel.einulo@olustverepk.edu.ee


PIRET HIRV
matemaatika
klassijuhataja (6. klass)
piret.hirv@olustverepk.edu.ee


PIRET TÕNISSON-SÄRK
kunst, tööõpetus, käsitöö ja kodundus
klassijuhataja (7. kl)
piret.tonisson@olustverepk.edu.ee


ANNIKA KALA
loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia, füüsika
klassijuhataja (9. klass)
annika.kala@olustverepk.edu.ee


HELE SAAREOKS
kehaline kasvatus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus
hele.saareoks@olustverepk.edu.ee


KAIE TASANE
logopeed-eripedagoog
kaie.tasane@olustverepk.edu.ee

REILIKA KIVISILD
sotsiaalpedagoog
reilika.kivisild@olustverepk.edu.ee

ANU KIVI
eesti keel ja kirjandus
anu.kivi@olustvere.edu.ee

MARHARYTA HUSACHENKO
vene keel
marharyta.husachenko@olustverepk.edu.ee

SANDRA URVAK
soome keel
sandra.urvak@olustvere.du.ee

CARL HEINRICH PRUUN
tehnoloogiaõpetus
carl.pruun@olustverepk.edu.ee

HANNES MÄNNIK
informaatika
hannes.mannik@olustverepk.edu.ee

KALEV SAARVA
muusikaring
kalev.saarva@olustverepk.edu.ee

MARGOT KÕKS (koristaja)
URVE SOO (koristaja)
KAUPO LINDEMANN (remonditööline)

Comments are closed.