Põhikooli lõpueksamid 2024

eesti keel (kirjalik) –           31. mai 2024. a;

matemaatika (kirjalik) –          6. juuni 2024. a;

valikeksam (kirjalik) –             12. juuni 2024. a;

valikeksam (suuline) –             12. juuni 2024. a

Comments are closed.