Põhikooli lõpueksamid 2024


eesti keel –            31. mai 2024. a;
matemaatika –          6. juuni 2024. a;
valikeksam (kirjalik) –    12. juuni 2024. a;
valikeksam (suuline) –   12. juuni 2024. a

Comments are closed.