Põhikooli lõpueksamid 2023

eesti keel (kirjalik) –                2. juuni 2023. a;

matemaatika (kirjalik) –          7. juuni 2023. a;

valikeksam (kirjalik) –             12. juuni 2023. a;

valikeksam (suuline) –             12. –13. juuni 2023. a

Comments are closed.