Hoolekogu

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu tegevust reguleerivad sätted põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 73

Olustvere Põhikooli hoolekogu liikmed:

Tjorven-Hele Soomets – hoolekogu esimees, vanemate esindaja heletjorven@gmail.com
Marelle Lillimägi – hoolekogu aseesimees, vanemate esindaja marelle.parn@mail.com
Jaanika Madison – hoolekogu sekretär, vanemate esindaja jaanikamadison@gmail.com
Aago Indre – hoolekogu liige, vanemate esindaja ints_120@hotmail.com
Heli Alliksaar – õppenõukogu esindaja heli.alliksaar@olustverepk.edu.ee
Karmen Anderson – õpilasesinduse esindaja karmen.anderson@olustverepk.edu.ee
Kaie Toobal – Põhja-Sakala Vallavolikogu nimetatud pidaja esindaja kaie.toobal@pohja-sakala.ee

Hoolekogu 2023/2024 õa koosolekute protokollid:

08.11.2023 – protokoll nr 1

Hoolekogu 2022/2023 õa koosolekute protokollid:

09.11.2022 – protokoll nr 1
29.03.2023 – protokoll nr 2
09.06.2023 – protokoll nr 3

Comments are closed.