Hoolekogu

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu tegevust reguleerivad sätted põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 73

Olustvere Põhikooli hoolekogu liikmed:

Sandra Urvak – esimees, e-post sandra.urvak@olustvere.edu.ee
Tjorven-Hele Soomets – aseesimees
Kaie Toobal – pidaja esindaja
Heli Alliksaar – õpetajate esindaja
Jaanika Madison – hoolekogu liige
Aago Indre – hoolekogu liige

Hoolekogu 2022/2023 õa koosolekute protokollid:

09.11.2022 – protokoll nr 1
29.03.2023 – protokoll nr 2
09.06.2023 – protokoll nr 3

Comments are closed.