Info noortele!

Posted in Uudised | Info noortele! kommenteerimine on välja lülitatud

TEADE!

Haridus- ja Teadusministeerium edastab:

Distantsõpe haridusasutustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat.

Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

Kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele

Ministeerium on valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel info@hm.ee

Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247

Posted in Uudised | TEADE! kommenteerimine on välja lülitatud

KOOLIKORRALDUS!!!

Tähelepanu!

Vastavalt valitsuskabineti otsusele sulgeda esmaspäevast, 16. märtsist haridusasutused, toimub Olustvere Põhikooli õppetöö koduõppena e-kooli vahendusel järgmise kahe nädala jooksul või kuni uue korralduseni. Jälgige infot kooli kodulehelt https://www.olustverepk.edu.ee/ või e-koolist.

Iga koolipäeva hommikuks kell 8.20 on aineõpetajad e-kooli üles pannud selle päeva õppeülesanded. Õppeülesannete täitmine on kohustuslik! Lapse haigestumisest anda teada e-kooli vahendusel. Täiendavate selgituste saamiseks on võimalik õpetajatega suhelda ka meilitsi. Õpetajate meiliaadressid on saadaval kooli kodulehel.

Kooli jäänud õppevahendid või isiklikud esemed on võimalik kätte saada laupäeval, 14. märtsil kell 10.00-13.00. Kool jälgib Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi https://www.hm.ee/et

Rahu ja tervist eelkõige!

Allpool valitsuskabineti otsus:

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel. Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20)

Posted in Uudised | KOOLIKORRALDUS!!! kommenteerimine on välja lülitatud

Tähelepanu!!!

Edastame Põhja-Sakala valla pöördumise seoses koroonaviiruse COVID-19 pandeemiaga maailmas. Ühtlasi, lähtudes Haridus- ja Teadusministeeriumi 12.03.2020 kella 14.00 seisuga suletud koolide nimekirjast (sh Viljandi Gümnaasium), palume õpilastel, kelle vanemad õed ja vennad õpivad Viljandi Gümnaasiumis või muul viisil puutuvad tihemalt kokku nende õpilastega, jääda koju. Hetkel Olustvere Põhikoolis jätkub õppetöö tavapäraselt, kuid jälgime valla, maakonna ja riigi soovitusi seoses haridusasutuste tööga. Palume mõistvat suhtumist ning oma tervisele tähelepanu pööramist!

Seoses koroonaviiruse COVID-19 pandeemiaga maailmas ja sellest tuleneva olukorraga Eestis jäävad ära Põhja-Sakala vallavanema vastuvõtt uutele vallakodanikele 20. märtsil, sotsiaalvaldkonna tänuüritus 16. märtsil ja 27. märtsil toimuma pidanud spordipidu.

Olukorra normaliseerumisel teavitame sündmuste toimumise uuest ajast – vastuvõtul osalemiseks saadetakse uued kutsed. Valla allasutuste poolt korraldatavate ürituste (kohtumised, kontserdid, etendused, peod, spordivõistlused jm) kohta teevad konkreetsest olukorrast ning Terviseameti ja valitsuse suunistest lähtuvalt otsuseid nende asutuste juhid. Loodame kõigi mõistvale suhtumisele.

Haigusnähtudega või riskipiirkondadest naasnud inimestel palume käituda vastutustundlikult ja avalikel üritustel mitte osaleda ning rahvarohketes kohtades mitte käia. Põhja-Sakala vallavalitsus ja valla teenuskeskused soovitavad kõigil inimestel küsimustega võimalusel pöörduda telefoni või e-posti teel, vältides kohaletulekut.

Vallamaja infotelefon 435 5444, info@pohja-sakala.ee
Sotsiaalosakonna juhataja 435 5448, 5919 4496, eveli@pohja-sakala.ee
Võhma teenuskeskus 437 7212, vohma@pohja-sakala.ee
Kõo teenuskeskus 437 8530, koo@pohja-sakala.ee
Kõpu teenuskeskus 439 6622, kopu@pohja-sakala.ee 

Posted in Uudised | Tähelepanu!!! kommenteerimine on välja lülitatud

Terviseameti kõige olulisem info koroonaviiruse (COVID-19) kohta

Praeguse gripihooaja erinevad nakkushaiguste sümptomid sarnanevad koroonaviirusega. Tavapäraselt kaasneb koroonaviirusega palavik, köha ja/või hingamisraskused ning see levib inimeselt inimesele piisknakkuse (köhimise ja aevastamise), samuti saastunud pindadel olevate pritsmete ja käte kaudu.
Üldjuhul kulgeb haigus kergete haigusnähtudega. Koroonaviirus ohustab kõige enam vanemaealisi ja nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesi.

Kui oled tulnud riskipiirkonnast või kokku puutunud koroonaviirusesse haigestunuga, jää kaheks nädalaks koju ja jälgi sel ajal oma tervist. Riskipiirkondade kohta saad infot: www.terviseamet.ee/riskipiirkonnad.

Palaviku, köha või hingamisraskuste korral küsi nõu perearstilt või perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt helistades +372 634 6630) ja maini, kui oled saabunud viimase 14 päeva jooksul riskipiirkonnast või oled kokku puutunud koroonaviirusesse haigestunuga.
Korrektse ja ajakohase info koroonaviiruse kohta leiad aadressilt: www.koroonaviirus.ee

Posted in Uudised | Terviseameti kõige olulisem info koroonaviiruse (COVID-19) kohta kommenteerimine on välja lülitatud

Märtsikuu eelkool

Posted in Uudised | Märtsikuu eelkool kommenteerimine on välja lülitatud

Märtsikuu sündmused

03.03 – 5. tund loeng küberturvalisusest 6. klassile, külas noorsoopolitsei Elerin Tetsmann
05.03 – kell 8.30 poiste õppekäik Andrus Liiguse töökotta Kiriverre
05.03 – tüdrukute päev „Kleidid ja seelikud on moes“
kell 9.15 med.õe loeng tervisest 4.-9. klassi tüdrukutele;
kell 12.20 loeng kodutütarde teemal 1.-9. klassi tüdrukutele;
05.03 – 6. tund Oskar Noorkõivu loeng digivahendite mõjust inimesele 7.-9. klassile ja teistele huvilistele
06.03 – maakondlik matemaatikaolümpiaad
16.03 – eelkool, teemaks kunst
27.03 – Laulusõber 2020

Posted in Uudised | Märtsikuu sündmused kommenteerimine on välja lülitatud