Detsembrikuu sündmused

04.12 – jõuluootuse 1. mõttehommik
05.12 – Jõulumaa külastus Bonifatiuse Gildis 1.- 2. kl
06.12 – JÄVI matemaatikanädala lõpetamine
06.12 – jäätmete teemaline loeng kõikidele klassidele
07.12 – jõulumaa külastus Bonifatiuse Gildis 3.- 4. kl
11.12 – jõuluootuse 2. mõttehommik
12.12 – Pärnu veekeskuse külastus 6.- 8.kl
13.12 – jõuluetendus “Kohtume kell 8 Noa laeval” Ugalas 1.- 5. kl
14.12 – ballett “Pähklipureja” Estonias 5.- 9.kl
18.12 – jõuluootuse 3. mõttehommik
18.12 – jõuluturniir kabes 1.- 3. tund
18.12 – jõululaat kell 11.30
19.12 – jõulupidu kell 18
20.12 – Eesti Jalgpalli Liidu aastalõputurniir maakoolide tüdrukutele Tallinnas
21.12-06.01 – koolivaheaeg

Posted in Uudised | Detsembrikuu sündmused kommenteerimine on välja lülitatud

Matemaatikanädal

Posted in Uudised | Matemaatikanädal kommenteerimine on välja lülitatud

Koolis töötab teisipäeviti eripedagoog-logopeed

Olustvere põhikoolis töötab teisipäeviti kell 8.20-12.10 eripedagoog-logopeed

Eripedagoogi ülesanne on hinnata õpilase arengu- ja õpioskuste taset ja selgitada välja õpilase arengut mõjutavad ning takistavad tegurid ja õpivajadused.
Eripedagoog kogub andmeid õpilase arengu kohta, valib sobivad hindamisvahendid, -meetodid ja materjalid. Hindamise käigus selguvad õpilase omandatud ja kujunemisjärgus olevad oskused. Tulemuste analüüsi põhjal selgitab eripedagoog välja õpilase õpitulemuste taseme ja toe vajaduse. Eripedagoog dokumenteerib hindamise tulemused õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil ja valib koostöös klassi-/aineõpetajaga sobivad meetodid ja vahendid lapse erivajadusest lähtuvalt. Eripedagoog toetab õpilase tunnetus- ja õpioskuste arendamist individuaal- või rühmatundides, analüüsib arengudünaamikat ja rakendatud tugimeetmete tulemuslikkust, dokumenteerib tulemused.
Informeerib ja nõustab õppetööga toimetuleku toetamiseks õpilase arengulistest vajadustest õpilase vanemaid.

Logopeedi ülesanne on õpilaste hindamise käigus kommunikatsioonihäiretega õpilaste
väljaselgitamine; hääle-, kõnesujuvuse ning neelamisprobleemide märkamine; suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine; sobiva suhtluskeskkonna soovitamine ning õpetajate ja lapsevanemate nõustamine õpilaste keele- ja kõnearengu toetamisel.
Lähtudes õpilase kõne erivajadusest, raskusastmest, võimetest, vajadusest ja keskkonnast, valib tööks sobilikud meetodid ja vormid (rühmas või individuaalselt), teeb ettepanekud logopeedilise abi mahu ja sageduse määramiseks.
Logopeed arendab, taastab või kompenseerib õpilase kommunikatsioonivõimet, sealhulgas arendab õpilase sõnavara ning oskust kasutada keelelisi vahendeid, kujundab õpilase oraalmotoorseid oskusi ja täpsustab hääldust, kujundab hääle omadusi ja kasutusoskust, õpetab kõnetehnikaid kõne sujuvuse parandamiseks, võtab vajadusel kasutusele kõnet toetava või asendava suhtlusvahendi. Koostöös õpetaja ja eripedagoogiga kujundab logopeed õpilase kirjaliku kõne oskusi.
Lähtudes õpilase kõne- ja keele erivajadustest nõustab ja juhendab õpetajaid sobivate
keskkonnatingimuste loomisel ja kohandamisel, õppe- ja arendustegevuse planeerimisel ning läbiviimisel (individualiseerimine, sobilike meetodite, õppematerjali, abivahendite valik ja kohandamine) või individuaalse õppekava koostamisel.
Logopeed osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus, vajadusel suunab teiste erialaspetsialistide poole.

Posted in Uudised | Koolis töötab teisipäeviti eripedagoog-logopeed kommenteerimine on välja lülitatud

Novembrikuu sündmused

07.11 – „Perepäev villastes sokkides“
08.11 – karjäärikonverents „Üheskoos teineteise kõrval“ 9. klassidele Viljandis
13.11 – hea tuju teatri etendus Olustvere lasteaias „Minu päev lasteaias“ 1.-2.kl
20.11 – lahe geograafiatund 6.-9.klassidele
21.11 – koolide kabevõistlus Suure-Jaanis
23.11 – kadrikarneval
26.-30.11 – matemaatikanädal

Posted in Uudised | Novembrikuu sündmused kommenteerimine on välja lülitatud

Pereõhtu villastes sokkides

Posted in Uudised | Pereõhtu villastes sokkides kommenteerimine on välja lülitatud

Kooli sünnipäev

Posted in Uudised | Kooli sünnipäev kommenteerimine on välja lülitatud

Oktoobrikuu sündmused

01.- 05.10 – ettevõtlusnädal
02.10 – 9. klassi inspiratsioonipäev Sakala Keskuses
02.10 – lastevanemate koosolek
03.10 – Põhja-Sakala vallas asuvate ettevõtete külastus 9.klassile
04.10 – ettevõtlike noorte konverentsipäev Suure-Jaanis 7.- 9.klassidele
04.10 – 5.- 6.kl. „Vesi on elu“, korraldaja Tipu looduskool
05.10 – õpetajate päeva tähistamine
08.10 – meediaviktoriin 7.- 9.klassidele
08.10 – 3.- 4.kl. orienteerumine Ruunaraipe luidetel, korraldaja Tipu looduskool
09.10 – 1.- 2.kl. elamusretk looduses, korraldaja Tipu looduskool
11.10 – 9.kl. „Maavarad – uurimine, kasutamine ja keskkonnahoid“, korraldaja TTÜ Särghaua õppekeskus
12.10 – 1.-2.klassil külas Viljandi hokikooli treener Ott Tootsi tutvustamas jäähokit
17.10 – Suure-Jaanis koolis 6.-9.kl. segavõrkpalli võistlus
19.10 – Kooli 25. sünnipäeva tähistamine
20.10 – Vilistlaste kokkutulek
20.- 28.10 – koolivaheaeg

Posted in Uudised | Oktoobrikuu sündmused kommenteerimine on välja lülitatud