Veebruarikuu sündmused

05.02 – Tartu rahu 100. aastapäeva puhul õppekäik Tartu Linnamuuseumisse ja Spordimuuseumisse (6.-9. kl)
06.02 – Külas youtuber Artur Rehi (5. – 9. kl)
06.02 – Lauamängude pärastlõuna
07.02 – 4.-5. klasside saalijalgpall Viljandis
11.02 – Turvalise interneti päev
13.02 – Koolipillipäev Tarvastus
18.02 – Lipsusõlme sidumise töötuba
17.02 – Arhiivitunnid
19.02 – Külas Politsei- ja Piirivalveameti piirivalvur Vello Vainola ja teenistuskoer Mach
21.02 – Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktus ja ajalookonverents

Posted in Uudised | Veebruarikuu sündmused kommenteerimine on välja lülitatud

Tänu meie mudilaskoorile!

Posted in Uudised | Tänu meie mudilaskoorile! kommenteerimine on välja lülitatud

Eelkool

Posted in Uudised | Eelkool kommenteerimine on välja lülitatud

Panustame kõige nooremate IT-teadlikkusse

Posted in Uudised | Panustame kõige nooremate IT-teadlikkusse kommenteerimine on välja lülitatud

Posted in Uudised | kommenteerimine on välja lülitatud

Jaanuarikuu sündmused

16.01 – võõrkeeltepäev

29.01 – õppekäigupäev:

4.-9. klass Adamson Eriku muuseum ja avastuskeskus PROTO,
1.-3. klass Palamuse “Vana aja koolitund”

23.01 – kinoõhtu

30.01 – maakonna mudilaskooride päev Viljandis

30.01 – lauamängude pärastlõuna

Posted in Uudised | Jaanuarikuu sündmused kommenteerimine on välja lülitatud

JÄVI 2019

XVIII JÄVI 2019 matemaatikavõistlusel, mis toimus 25. – 29. novembrini, osalesid 5. – 9. klasside õpilased neljast Põhja-Viljandimaa ja viiest Lõuna-Järvamaa koolist.
Nimi JÄVI koosneb kahest osast: JÄ – Järvamaa ja VI – Viljandimaa. Matemaatikavõistlus koosneb kolmest osast – aritmeetika ehk peastarvutamine, mõõtühikute teisendamine ja olümpiaad. Aritmeetikavõistlusest võtavad osa kõik osalevate koolide 5. – 9. klasside õpilased (sel aastal oli neid 484), mõõtühikute võistlusest osavõtt on vabatahtlik ja olümpiaadil osalevad õpilased õpetaja soovitusel.
JÄVI matemaatikavõistlus lõpeb tänuüritusega, mille korraldab üks võistlusest osavõttev kool. Sinna kutsutakse kõigi osalenute seast igast klassist 10 parimat peastarvutajat, 5 parimat mõõtühikute teisendajat ja 3 parimat olümpiaadi lahendajat. Sel aastal toimus tänuüritus 05. detsembril Laupa Põhikoolis.

ARITMEETIKA

5. klass                 Piia Madison                     1. koht

                               Kevin Vinogradov           4. koht

                               Jane Vanžul                       7. koht

6. klass                 Hans Matis Vaikla            5. koht

                               Laura Vainola                    6. koht

7. klass                 Mihkel Gerdt                    7. koht

                               Elis Omel                             10. koht

9. klass                 Mattias Randaru              8. koht

                               Ingrid Palmiste                 9. koht

MÕÕTÜHIKUTE TEISENDAMINE

9. klass                 Mattias Randaru              1. koht

Posted in Uudised | JÄVI 2019 kommenteerimine on välja lülitatud